Canadian School

Ages 3 – 6/ pro děti 3-6 let

At Helen Doron English we focus on providing a wide variety of sensory experiences that provide a natural environment in which young children absorb an English accent, practise their first words and accumulate vocabulary. This is done by having fun through music, movement, games, and a lot of nurturing.

V Helen Doron se zaměřujeme na poskytování širokého spektra smyslových zážitků, které  vytvářejí přirozené prostředí, ve kterém si malé děti osvojují anglický přízvuk, cvičí svá první slova a utvářejí slovní zásobu. A to vše ve chvíli, kdy se výborně baví,  během poslechu hudby, skrze pohyb, hry a zábavu.

 

Program „Fun with Flupe for Kids 3-6“

Fun with Flupe follows the adventures of young Paul Ward as he jumps into his book of nursery stories to help jolly Granny Fix and bouncy, lovable Flupe repair things that have gone wrong in the world of rhymes—all while learning spoken English. Through their adventures young Helen Doron students learn a basic vocabulary of 650 words, correct pronunciation, and the fundamentals of English sentence structure. The course includes 25 songs in 12 animated adventures. Fun with Flupe is appropriate for beginner students or also as a follow up to Baby´s Best Start or It´s a Baby Dragon.

Kurz Fun with Flupe přináší dětem zbrusu nové příběhy malého chlapce Paula Warda, který pomáhá svým blízkým – babičce Fix a chlupáčkovi Flupovi – napravovat maléry v kouzelné Knize rýmů – a to vše zatímco se učí mluvené formě angličtiny. Jejich společná dobrodružství jsou námětem 12 animovaných epizod vytvořených tak, aby děti naučily slovní zásobu zhruba 660 anglických slov, bezchybnou výslovnost a základy větné stavby anglické věty. Součástí kurzu je 25 písní, které byly speciálně komponovány pro podporu cílové slovní zásoby a slovních spojení. Kurz angličtina pro předškoláky je vhodný pro začátečníky nebo děti pokračující ve výuce po kurzu Baby´s Best Start nebo It´s a Baby Dragon. 


HDE_FWF_Learning_Set_Image_26_07_15_A_1

Fun with Flupe Learning Set/ Výukový set pro studenta kurzu Fun with Flupe

Program „More Fun with Flupe for Kids 4-6“

More Fun with Flupe is the follow-up course to Fun with Flupe with 12 new episodes of the adventures of Paul Ward, Granny Fix and Flupe. Kids just can’t wait to find out how they solve problems of the fairies, magicians and dragons they meet along their way. More Fun with Flupe teaches 650 words and 25 songs and can be taken by children who complete Fun with Flupe.

Kurz More Fun with Flupe je navazující kurz po Fun with Flupe s dalšími 12 novými příhodami o dobrodružstvích Paula Warda, babičky Fix a chlupáčka Flupa. Děti se zkrátka nemohou dočkat, jak napraví maléry s vílami, kouzelníky a draky, které na své cestě potkávají. Během kurzu se děti naučí 650 slov a 25 písní. Kurz je vhodný pro děti pokračující ve výuce po programu Fun with Flupe.

HDE_MFWF_Learning_Set_Image_26_07_15_A_1

More Fun with Flupe Learning Set/ Výukový set pro studenta kurzu More Fun with Flupe