Canadian School

Ages 0 – 3/ Pro nejmenší do 3 let

Ages 0 – 3

A person’s intellectual capability is shaped not just from their genetic makeup, but from extremely early brain stimulation that leads to the creation of neural pathways. Introducing a second language to children as early as possible is the best way to add these neural pathways and increase their capacity for intellectual development. When comparing bilingual and monolingual children, bilingual children often outperform their monolingual peers.

Bilingvní děti jsou chytřejší.

Duševní schopnosti člověka nejsou formovány pouze genetickou výbavou, důležitá je také velmi časná stimulace mozku, která vede k utváření významných nervových spojení. Učit děti dalšímu jazyku ve chvíli, kdy jsou toho již schopny,  je nejlepší způsob, jak  tyto nervové spoje  utvářet, a zvyšovat tak kapacitu pro další intelektuální rozvoj dětí.  Srovnáním schopností jednojazyčných a bilingvních dětí často docházíme k závěru, že bilingvní děti ve výsledcích mnohdy převyšují své vrstevníky, kteří ovládají pouze jeden jazyk.

Program „Baby’s Best Start“

Baby’s Best Start lays the foundation with spoken English learned through developmental activities, songs and rhymes for infants ages 3 months to 2 years. Baby’s Best Start is 7 courses in one: English, Social development, Pre-reading skills,Music and rhythm, Brain development, Baby signs, Physical development, Courses are conducted in small groups of parent-child pairs twice a week. The perfect opportunity to bond with your infant!

Kurz „Baby’s Best Start“

Baby’s Best Start pokládá základy mluvené angličtiny vyučované skrze aktivity rozvíjející dovednosti dětí, písně a říkanky. Baby’s Best Start je 7 kurzů v jednom: angličtina, společenský rozvoj, před-čtenářské dovednosti, hudba a rytmus, vývoj mozku, dětské znakování, tělesný rozvoj.Výuka probíhá jednou týdně v malých skupinách společně s rodiči. Helen Doron angličtina pro nejmenší je tak perfektní příležitostí k obohacení vztahu s vaším dítětem!

HDE_BBS_Learning_Set_Image_26_07_15_A_1

Baby’s Best Start Learning Set/ Výukový set studenta pro kurz Baby´s Best Start

 

Program „Toddler’s Best Start“

Children ages 15 months to 3 years learn spoken English through lots of playful rhymes and 28 original songs with musical styles from around the world. Filled with classroom conversations, fun learning activities and games, this course teaches some fascinating encyclopedic knowledge, develops fine and gross motor skills as well as early mathematical thinking. In addition, the course offers optional early reading activities. The course does not include a video and is an option for parents who prefer to introduce videos to their children at a later stage.

Kurz „Toddler’s Best Start“

Zbrusu nový kurz určený dětem ve věku od 15 měsíců do 3 let učí mluvenou formu angličtiny prostřednictvím hravých říkanek a 28 originálních písní různých hudebních stylů. Je doslova nabitý zábavnými aktivitami, konverzací a množstvím rozličných her pro nejmenší. Kromě toho dětem přináší řadu encyklopedických znalostí, rozvíjí jejich jemnou a hrubou motoriku a logické myšlení. Volitelnou dovedností v tomto kurzu je nácvik před-čtenářských dovedností. Součástí kurzu Toddler’s Best Start záměrně nejsou animované příběhy na DVD, může proto být vhodnou alternativou pro ty rodiče, kteří upřednostňují výuku doprovázenou animacemi až v pozdějším věku dítěte.

TBS-illustration-of-set

Toddler’s Best Start Learning Set/ výukový set pro studenta kurzu Toddler´s Best Start

Program „It’s a Baby Dragon“

For young learners ages 2 to 4 years, It’s a Baby Dragon is a joyful, musical introduction to English.
Sam, the prince, Fluffy, the cat and Didi, the dragon playfully introduce very basic English language. Children learn to speak easily and naturally while learning to speak their mother tongue. It’s a Baby Dragon is appropriate as both a beginner’s course for new toddler students or as a follow up course to children who have completed Baby´s Best Start or Toddler´s Best Start.

Kurz „It’s a Baby Dragon“

Kurz It’s a Baby Dragon je jedinečným muzikálním úvodem do angličtiny pro všechny děti ve věku 2 až 4 roky. Průvodci tohoto kurzu – princ Sam, kočička Fluffy a dráček Didi – představují dětem hravou formou základy anglického jazyka a děti se tak učí anglicky stejně snadno a přirozeně, jako se učí svůj mateřský jazyk.
It’s a Baby Dragon je vhodný jako kurz pro malé studenty-začátečníky nebo jako navazující kurz pro děti, které již absolvovaly Baby’s Best Start nebo Toddler´s Best Start.

Learning Set_Baby DragonIt’s a Baby Dragon Learning Set/ výukový set pro studenta It is a Baby Dragon.