Canadian School

Program Super Nature

Why did we develop the Super-Nature Courses?

 Super-Nature is an energetic and dynamic course that understands the importance of English in primary school. Young pupils absorb and retain large amounts of spoken English quickly and with enthusiasm using Super-Nature stories, ESL games for kids and fun activities that encourage children to learn. The Super-Nature characters featuring Chloe and her young friends are actually teaching English as a second language through a fun-loving attitude towards English and a joy of nature. Super-Nature courses are based on active participation in ESL kids games for highly stimulated learning. The more exposure children have to the Super-Nature activity books and interactive CDs, the faster they progress and the more they enjoy it. Learning English as a second language, children soon build up a good vocabulary and a genuine feel for English sentence structure. They are also given an age-appropriate awareness and appreciation of nature and the environment around them. Super-Nature courses give children a good first basis for English. It’s this primary school English that carries forward for a positive attitude towards English in later years. Children approach English with confidence, because they already know they can succeed at it.

Proč jsme vytvořili kurzy Super-Nature?

Super-Nature je energický a dynamický kurz, který umožňuje malým žáčkům vstřebat a udržet si poměrně velkou slovní zásobu mluvené angličtiny, a to rychle a s nadšením. Učitelé a rodiče se shodují na tom, že forma příběhů, která děti vtáhne do centra jejich dění, i ostatní aktivity v rámci kurzů Super-Nature podporují děti v učení. Hlavní hrdinové kurzů Super-Nature, Chloe a její kamarádi, pomáhají v dětech vytvářet správný postoj k výuce anglického jazyka a k lásce k přírodě. Kurzy Super-Nature jsou založeny na aktivní účasti každého ze žáků. Jedná se o vysoce podnětnou výuku. Při práci s exkluzivními výukovými materiály Super-Nature zjistíte, že malé děti jsou doslova jako „houby“. Čím častěji pracují s pracovními sešity a interaktivními CD, tím rychleji postupují a tím více si výuku užívají.Děti si velice rychle nejen osvojí značnou slovní zásobu, ale rovněž získají přirozený cit pro strukturu anglické věty. Přitom si rozšiřují a doplňují nejen jazykové znalosti, ale také získávají nové informace o přírodě a životním prostředí, které je obklopuje. Kurzy Super-Nature jsou pravým základem pro výuku anglického jazyka v pozdějších letech, protože v dětech vytvářejí pozitivní přístup nejen k angličtině, ale k vyučování vůbec. Do světa angličtiny pak děti vstoupí se zdravým sebevědomím, protože už vědí, že v ní mohou být úspěšné

Course Materials Overview

Super-Nature English for primary school course materials are designed to effectively teach approximately 500 vocabulary words per course and based on terminology found in nature and situations that relate to a child’s world. Lessons show how nature works in an everyday way, through a wonderful cast of young characters featuring Chloe, (Super-Nature) a little girl with the amazing ability to turn into anything in nature. Chloe cleverly solves problems with neighbors, family and friends by transforming into plants, animals and more.  Children love Super-Nature adventures, responding enthusiastically to learning English as a second language through creative and dramatic play, comprehensive activity books, English games for primary school children, and music CDs with original songs! Check out our learning sets for students and teachers.

English Learning Sets: Super-Nature 1 & 2

Both Super-Nature student learning sets, and teaching material sets are provided as follows:

Super-Nature Level 1 Full Student Set

  1. Student Work/Activity Book, Student Story Scrapbook, Student audio CD – original songs and texts,Student Games CD – flash games
  2. Supernature English learning sets     Supernature English learning sets
    Super-Nature 2 learning sets

Super-Nature Level 2 Full Student Set

Výukové materiály ke kurzům Super-Nature1 & 2

Materiály ke kurzům Super-Nature jsou navrženy tak, aby v každém z kurzů co nejefektivněji naučily slovní zásobu přibližně 500 slov. Slovní zásoba odkazuje na terminologii související s přírodou a na situace, které jsou blízké každému dítěti.

Jednotlivé vyučovací hodiny dětem přibližují, jak příroda ovlivňuje náš každodenní život, a to prostřednictvím malých hrdinů v čele s Chloe (nadpřirozenou bytostí), malou holčičkou s úžasnou schopností proměňovat se v cokoli živého. Chloe pomáhá řešit problémy svých sousedů, rodinných příslušníků a kamarádů právě tím, že se dokáže proměnit v rostliny nebo zvířata.

Děti Chloe a její dobrodružství zbožňují a nadšeně na ně reagují – jak jinak než anglicky! Jejich výuku doprovází učebnice a CD s hudebními nahrávkami a původními písněmi.

Super-Nature Student Set

  1. Učebnice/pracovní sešit
  2. Náčrtník
  3. CD s původními písněmi