Canadian School

Ages 6-12/ pro děti 6-12 let

Helen Doron English has unique learning materials for teaching reading and writing which combine structured phonics and free reading techniques. Teaching reading and writing will vary from country to country; the age to begin will depend on common practices in your country.

Helen Doron English má unikátní studijní materiály pro výuku čtení a psaní, které kombinují  učení pomocí zvuků členěných hlásek a volné techniky čtení. Výuka čtení a psaní se v různých zemích liší, proto je věk, kdy s ní začít, záležitostí zvyklostí dané země.

Program „Jump with Joey for Kids 6-9“

Jump with Joey, for beginner students ages 6-9 can also be taught following the Fun with Flupe series. This delightful course includes a 12-episode animated series that follows the adventures of Paul Ward and his friend Millie who help Kangi and her mischievous son Joey solve problems in Storyville. While studying English kids also learn important values about friendship and protecting the environment. Students learn English through 25 songs and loads of games and activities both in the classroom and at home. Jump with Joey is the very first English course to use augmented reality technology. Kids’ English learning experience is enriched as the Jump with Joey characters come to life in their magic activity books, complementing the all-important home hearing segment of the Helen Doron English methodology.

urz angličtiny pro studenty-začátečníky ve věku 6 až 9 let. Může být také vyučován jako návazný kurz po Fun with Flupe. Kurz přináší dětem 12 kreslených příběhů malého chlapce Paula Warda a jeho kamarádky Millie, kteří pomáhají klokanici Kangi a jejímu uličnickému synovi Joeymu vyřešit maléry ve Storyvillu.  Během výuky angličtiny se tak dětí učí také důležitým hodnotám,  především kamarádství a ochraně životního prostředí. Studenti se během kurzu naučí 25 písní, spousty her a zábavných aktivit jak ve třídě, tak doma. Jump with Joey je první kurz angličtiny, který používá technologii rozšířené reality.  Výuka jazyka je obohacena tím, jak postavy z kurzu Jump with Joye oživnou v kouzelných pracovních knížkách, a doplňují tak důležitou část metodologie Helen Doron  – domácí poslech.

Program „More Jump with Joey for Kids 7-9“

Students taking More Jump with Joey continue to follow the lively adventures of Paul, Millie, Kangi and Joey as they solve problems in Storyville. This course is a continuation to Jump with Joey and kids will love watching English come alive through magic activity books. Students learn English through 25 songs and loads of fun learning activities and games.  

 

Program „Paul Ward’s World for Students 9-11“

Kids enjoy following clever, young Paul Ward and his friends as they learn about the world around them. The mysterious Camilla is always disappearing. Original songs and activities keep kids engaged and enjoying Paul Ward’s adventures at home, school, shopping in town, at the zoo and on vacation. Paul Ward’s World is for students who have a good foundation in reading English and a basic knowledge of spoken English. The course teaches about 1700 English words.

V tomto kurzu děti s oblibou následují chytrého mladíka Paula Warda a jeho přátele, zatímco se učí o okolním světě. Záhadná Camilla vždycky někde zmizí, a pak se zase ukáže. Původní písně a aktivity děti upoutají  a dobře se baví také při sledování všech dobrodružství Paula Warda doma, ve škole, na nákupech ve městě, v zoo a na dovolené. Paul Ward’s World je vhodný pro studenty s dobrými základy čtení v angličtině a základními znalostmi mluvené formy angličtiny. Během kurzu se děti naučí okolo 1700 anglických slov.

HDE_PWW_Learning_Set_Image_BooksOnly_26_07_15_B_1Paul Ward’s World Learning Set/ Výukový set pro studenta kurzu Paul Ward’s World

Program „Paul Ward and the Treasure for Students 10–13“

Paul Ward and the Treasure creates a colourful, musical, multi-sensory celebration of learning that makes a life-long impression on students. The course includes fun activities in English and 8 new songs.In Paul Ward and the Treasure children learn over 2000 words and the English grammatical structures required to achieve level A1 of the Common European Framework.

Kurz Paul Ward and the Treasure je oslavou výuky plnou barev a hudby. Zapojuje fantazii a mnoho smyslů, a tak v dětech zanechává celoživotní hluboké vjemy. Kurz obsahuje zábavné aktivity v angličtině a 8 nových písní. Během kurzu se děti naučí přes 2000 slov a anglické gramatické struktury požadované k dosažení úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce (CEFR).

HDE_PWT_Learning_Set_Image_26_07_15_A_1

Paul Ward and the Treasure Learning Set/ Výukový set pro studenta kurzu Paul Ward and the Treasure