Canadian School

B1 Upper, higher intermediate/ Více, vyšší pokročilí