Canadian School

B1. Upper, higher intermediate/ Více, vyšší pokročilí