Canadian School

B2. Lower, middle advanced/ Mírně, středně pokročilejší (FCE)