Canadian School

Teenagers 12-19/ věk 12-19 let

Teen English courses are designed to keep teens engaged. Each course includes an on-going drama that threads through the lessons, as well as original pop songs by Benaya Doron and Ella Doron. Songs and stories are engaging, entertaining and focus on topics of relevancy to today’s teenagers. Working with dedicated teachers in small learning groups of up to 8 students, teens receive individualized instruction, learn to express themselves in English, and prepare for matriculation exams. Teen English* for students 12-19 years is a completely new and original programme that consists of four levels of courses to be taken one after the other.

Kurzy Teen English jsou navrženy tak, aby vzbudily zájem teenagerů. Každý z kurzů obsahuje nejen příběh na pokračování, který se během hodin vyvíjí, ale také populární písně, které zpívá Benaya Doron a Ella Doron. Písně a příběhy jsou poutavé, zábavné a soustředí se na témata důležitá pro dnešní dospívající. Při práci s nadšenými učiteli v malých skupinách tvořených maximálně 8 studenty je zaručen individuální přístup, teenageři se učí vyjadřovat v angličtině a připravují se na zkoušky. Teen English pro studenty 12-19 let je zcela nový a jedinečný program skládající se ze čtyř po sobě následujících úrovní kurzů.

Program „Teen Talent (A2)“
Rock stars, making money, saving the planet, holiday travel—are just some of the topics covered in the songs, stories and activities that make up Teen Talent.

Kurz „Teen Talent (A2)“
Rockové hvězdy, vydělávání peněz, záchrana planety a cestování – to jsou jen některá z témat obsažených v písních, příbězích a aktivitách, které jsou součástí kurzu Teen Talent.HDE_TT_Learning_Set_Image_26_07_15_A_1
Teen Talent Learning Set/ Výukový set pro studenta kurzu Teen Talent

 

Program „Teen Choices (B1)“
Teen Choices reinforces the English as a mother-tongue method by exposing students to language used by teens around the world including idioms, jokes and tongue twisters.

Kurz „Teen Choices (B1)“
Teen Choices, upevňuje a rozšiřuje angličtinu jako druhý mateřský jazyk tím, že  představuje studentům anglický jazyk používaný teenagery po celém světě, a to včetně idiomů, vtipů a jazykolamů.

HDE_TC_Learning_Set_Image_BooksOnly_26_07_15_B_1Teen Choices Learning Set/ Výukový set studenta pro kurz Teen Choices